Skip to content

Multimedia graphic designer ควรเริ่มต้นเรียนอะไร ?

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความชอบในเรื่องออกแบบ รวมทั้งหลงใหลในศิลปะและสื่อ Multimedia สาขาวิชาที่คุณควรสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ Graphic designer โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สาขาวิชา Graphic designer ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง ทั้งในเรื่องของการพัฒนารวมทั้งผลิตนักศึกษาซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์สูงออกมายังตลาดแรงงานมากมาย

Multimedia graphic designer ต้องเรียนอะไรบ้าง ?

สาขานี้เป็นหนึ่งในสาขาที่มีความยืดหยุ่นสูงอีกทั้งยังเต็มไปด้วยความหลากหลาย วิชานี้จึงเหมาะกับผู้ต้องการความรู้อันกว้างขวางในสาขาศิลปะ , สื่อรวมทั้งการออกแบบ เพราะสาขานี้กำลังเจริญเติบโตอย่างก้าวรวดเร็ว ทั้งในระดับสากล , ประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมหลักอย่างรุดหน้า

โดยสาขานี้จะสอนครอบคลุมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ทั้งในระดับวิชาทั่วไปรวมทั้งการจัดการในโลกอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์  จนถึงขนาดคุณสามารถเป็นศิลปินที่มีความสามารถในระดับสากล จากการสร้างสรรค์ทักษะด้วยพื้นฐานอันหลากหลาย คุณจะได้รับทักษะจากเรียนรู้ทั้งทฤษฎีกับภาคปฏิบัติซึ่งยังคงครอบคลุมทั้งวิจิตรศิลป์ , การออกแบบ รวมทั้งการตลาดเชิงผลิตภัณฑ์ตลอดจนสื่อต่างๆ

คุณสมบัติที่สำคัญอันเหมาะสม

สำหรับในระดับปริญญาตรี คุณจำเป็นต้องสอบผ่าน A-levels เพื่อนำไปใช้ในวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ทำเป็นคะแนนเทียบเท่าเพื่อออกไปเรียนในประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่าง IELTS  หรือ TOEFL  ตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนดด้วย เพราะฉะนั้นคุณควรเริ่มฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นอย่างแรก

ส่วนใหญ่แล้ว การเรียนต่อปริญญาตรี สาขา Graphic designer หรือสาขาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน เรื่องคะแนนสอบเป็นสิ่งที่คุณต้องผ่านเกณฑ์  หากแต่ในเรื่องของประสบการณ์และ Portfolio นั้น จะกลายมาเป็นข้อสรุปสุดท้ายสำหรับสมัครของคุณ

หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญซึ่งหลายคนมองข้าม ก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะความจริงแล้วการเรียนศิลปะไม่ใช่การทำตามใจตัวเองไปเสียหมด หรืออยากวาดอะไรวาด หากแต่ต้องทำตามโจทย์ให้ได้ และต้องพร้อมต่อการเรียนรู้ในสิ่งไม่ถนัดบ้าง ด้วยเหตุนี้การเป็นน้ำไม่เต็มแก้วจึงสำคัญมาก

หลักสูตร

ทักษะพื้นฐานโดยทั่วไป คือ Media and Design theories , Digital art , Creative multimedia , Digital Communications , Project management , Art และวิชาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

โดยทั้งหมดนี้จะถูกสอนอยู่ภายในเนื้อหา ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนทางด้านธุรกิจในเบื้องต้น ทำให้การสร้างผลงานในแฟ้มสะสมผลงานของคุณมีงานดีๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้คุณมีโอกาสที่ดีในการเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรม Graphic designer ได้ในอนาคต โดยกระบวนการออกแบบนี้ มีทั้งความคิดนอกกรอบ , การจินตนาเพื่อสร้างสรรค์ , ระดมความคิด, รวมทั้งกฎของการออกแบบขั้นพื้นฐาน ตลอดจนวิธีใช้สีสันต่างๆกับการพิมพ์ ให้มีความสวยงามกลมกลืนจนลูกค้าเกิดความประทับใจ