Skip to content

Microsoft PowerPoint โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดีย

Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีการใช้ในสื่อการเรียนการสอนมากที่สุดในยุคปี 2007-2015 เหมาะสำหรับการรายงาน หรับการจัดสร้างงานในห้องประชุม นำเสนอข้อมูลต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายอย่าง เช่นการนำเสนอขายสินค้าตามบูท การทำภาพ slide show หรือแม้กระทั่งการออกแบบแผ่นพับกระดาษ เป็นต้น Interface หรือหน้าจอของโปรแกรมเป็นสิ่งที่ให้เห็นถึงความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลง โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากได้ทำการออกแบบพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ทั้งหมด สามารถเรียกใช้เครื่องมือได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม และรวดเร็วขึ้น

ความแตกต่างกันระหว่าง Microsoft PowerPoint 2003 กับ Microsoft PowerPoint 2007

เครื่องมือมีลักษณะคล้ายกับ toolbar ที่เคยเห็นกันใน Microsoft PowerPoint 2003 เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้น โดยเปลี่ยนการแสดงของเครื่องมือเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน

วิธีการสร้างสไลด์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

การสร้างรายการสไลด์ ผู้ที่ใช้ต้องมีความชำนาญในเรื่องของโปรแกรม และควรมีกฎข้อบังคับดังนี้

  • ควรจะมีหัวเรื่องหรือ title ในหน้าสไลด์นั้นๆทุก title
  • Title ควรใช้ตัวอักษรที่เป็นขนาดใหญ่ หรือ H1 มาก่อน
  • เน้นเนื้อหาสั้น และเข้าใจง่ายต่อการอ่าน
  • เนื้อหาควรมีความยาวไม่เกิน 8 บรรทัด
  • ไม่ควรมี background เพราะจะทำให้เนื้อหาของเรามองเห็นไม่ชัดเจน
  • รูปสไลด์ควรจะมีขนาดที่เท่ากัน ความกว้าง และความยาวของทุกๆภาพ

การนำเสนองาน หรือเสนอประชุมด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 จะลดเรื่องเวลา ลดความผิดพลาด และไม่จำเป็นจะต้องมีการออกแบบใหม่ทุกครั้ง เนื่องจาก Microsoft PowerPoint สามารถดาวโหลดต้นฉบับเก็บไว้ และมีให้ดาวโหลด Template1 อีกด้วย ปัจจุบันการสอนของมหาลัยต่างๆยังคงใช้โปรแกรมมัลติมีเดียชนิดนี้เนื่องจากเข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายๆส่วน