Skip to content

โปรแกรมมัลติมีเดียที่ใช้งานได้ดีที่สุด

best  ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากทั้งในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมทั้งองค์กรต่างๆ   ต่างได้นำสื่อมัลติมีเดียวมาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศุกยภาพและเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคคลากรในองค์กรของตน

สำหรับวงการการศึกษาสื่อมัลติมีเดียได้ถูกนำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนในลักษณะแผ่นซีดีรอม หรืออาจจะนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียโดยก็ได้ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า สื่อมัลติมีเดียได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอีกชั้นในในวงการต่างๆด้วยเหตุว่า สื่อมัลติมีเดียสมีศักยภาพที่จะนำเสนอครบถ้วนทั้ง ข้อความ เสียง  ภาพเคลื่อนไหว สร้างหรือทำดนตรี  สร้างภาพกราฟิก รวมไปถึง ภาพยนตร์

สื่อมัลติมีเดียได้ถูกพัฒนาเป็นโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ในยุคที่ระบบคอมพิวเตอร์ใช้ปฏิบัติการวินโดวส์ 3.0 จากนั้นได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถที่จะนำไปใช้ไดกับหลายวัตถุประสงค์

มาจนถึงวันนี้โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียนับได้ว่าเป็นโปแกรมที่จะขาดเสียไม่ได้ในคอมพิวเตอร์  รวมทั้งมีโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียโปรแกรมใหม่ๆมากขึ้นเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานให้มากที่สุด

จากการสำรวจพบว่าโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียที่ดีที่สุดและผู้คนนิยมเป็นที่ถูกถูกใจและถูกนำไปใช้มากที่สุดคือ

1.ผลิตภัณฑ์โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียจากค่าย Adobe โปรแกรมมัลติมีเดียจากค่ายนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก มีหลากหลายโปรแกรมที่ได้รับความนิยม เช่น

1.โปรแกรม Photoshop, Ilustrator ที่ใช้สำหรับการออกแบบตกแต่งภาพ งานออกแบบกราฟิกต่างๆ หรืองานประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จัดได้ว่าเป็นโปรแกรมยอดนิยมที่ถูกนำไปใช้มากที่สุดในโลกก็ว่าได้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมออกแบบที่ผู้ใช้งานทุกคนจำเป็นต้องลงไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง

2.โปรแกรม After Effect/ Premier pro เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการตัดต่อ vdo  หรือ vdo presentation เป็นโปรแกรมที่มีความหลากหลายของเครื่องมือที่ใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถประดิษฐ์ สร้างสรรค์งานออกมาได้เหนือขีดจำกัด ผลจากความหลากหลายมากประสิทธิภาพนี้เองเป็นผลให้โปรแกรมนี้ถูกนำไปใช้งานในด้าน การถ่ายทำ ตัดต่อภาพยนตร์ หรือการทำโฆษณาในระดับ "Hollywood"เลยทีเดียว

  1. Flash เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นด้านงานภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น presentation, animation, banner ฯลฯ จากการที่โปรแกรมFlash มากไปด้วยประสิทธิภาพที่หลากหลายทำให้ให้โปรแกรม Flash ก็เป็นที่นิยมไม่น้อยหน้าไปกว่า Photoshop และ Ilustrator

นอกเหนือจาก 3  โปรแกรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ยังมีโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียอีกหลายอีกหลายประเภทโปรแกรมของค่าย Adobe ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน เพียงแต่โปรแกรมเหล่านี้ ถูกสร้างขึ้นมาเอาไว้ใช้เฉพาะทาง เช่น Captivatสำหรับบันทึกหน้าจอ,  Edge animateสำหรับทำ web application ยุคใหม่