Skip to content

แหล่งศึกษามัลติมีเดียแห่งเดียวในย่านบางมด

ด้วยในปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียนั้นได้เข้ามามีบทบาทในสังคมค่อนข้างสูงจึงมีผู้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาให้ได้ความรู้เพื่อต้องการนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองในการทำงาน สื่อมัลติมีเดียนั้นมีมากมายแพร่หลายมากในสังคม ไม่ว่าจะมาในรูปแบบสื่อการเรียนการสอน การทำงาน และการอบรมรวมถึงการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ ทำให้หลายคนอาจจะหาที่ศึกษาด้านมัลติมีเดียโดยตรงวันนี้เราจึงจะมาแนะนำแหล่งการศึกษาที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรมัลติมีเดียในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีเดียอาตส์ หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่จะเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับด้านสื่อมัลติมีเดียที่ใช้กับอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรนี้แบ่งเป็นวิชาเอกได้ดังนี้

  • Graphic Design หรือการออกแบบกราฟิก เป็นวิชาเอกที่จะเน้นไปในการการออกแบบกราฟฟิกเทคโนโลยี เน้นวางแผนพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • Animation & Visual Effect หรือแอนิเมชัน และวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นวิชาเอกที่เน้นการสร้างรูปแบบการนำเสนอเป็นแอนิเมชั่น ซึ่งสามารถทำได้ทั้ง 2 มิติและ 3มิติ
  • Movie Design หรือการออกแบบภาพยนตร์ เป็นวิชาเอกที่เน้นในส่วนของการสร้างหนัง หรือสื่อที่ถูกนำเสนอผ่านการโทรทัศน์ ซึ่งในหลักสูตรนี้คนที่จะเข้าไปเรียนจะได้มีโอกาสได้เรียนด้านการเขียนบท และสตอรี่บอร์ดอีกด้วย

เรียนจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

                ด้วยหลักสูตรมีเดียอาตส์ นั้นจะสอนครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับมัลติมีเดีย นักศึกษาที่ได้เรียนในสาขานี้จึงสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาประยุกต์หรือเอาไปใช้ในการทำงานได้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรม ทำโฆษณา เจ้าหน้าที่IT หรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งตอนใหญ่ตำแหน่งพวกนี้นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดงานมาก เพราะสื่อมัลติมีเดียมีบทบาทในองค์กรแต่ละที่ค่อนข้างมากทำให้แต่ละองค์กรต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยมากขึ้นGraphic Design หรือการออกแบบกราฟิก เป็นวิชาเอกที่จะเน้นไปในการการออกแบ

งานที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้เรียนมานั้นมีค่อนข้างเยอะยกเว้นแต่ว่าเรานั้นจะชอบงานทางไหน โดยงานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในตำแหน่งงานได้มี ดังนี้

  • นักโปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปรแกรมที่มีความสามารถในการพัฒนา แก้ไขปัญหาปรับปรุงระบบในองค์กร
  • ผู้ออกแบบ วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
  • ผู้ประสานงานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ งานประสานงานเกี่ยวกับระบบทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  • ช่างภาพกราฟฟิก
  • เจ้าหน้าที่ IT ที่มีความสามารถในการแก้ไขหากระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา
  • ตัดต่อวีดีโอ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ให้ด้านการทำหนังตัดต่อออกมาเพื่อให้องค์กรพอใจ