Skip to content

เครือข่ายมัลติมีเดียที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

                ประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการนำเครือข่ายมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสื่อโทรทัศน์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับข่าวสาร บริการ โฆษณาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนก็นำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกัน มัลติมีเดียมีผู้ให้ความหมายสำหรับคำๆ นี้ไว้มากมาย ซึ่งสามารถจำแนกความหมายได้ดังนี้

  • มัลติมีเดียเป็นระบบการสื่อสารที่จะนำข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักๆ จะประกอบไปด้วย ข้อความ ข้อมูล กราฟแสดงสถิติ ภาพ และเสียงต่างๆ
  • มัลติมีเดียเป็นเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารในรูปแบบวิดีทัศน์ตามที่ผู้ควบคุมต้องการให้ผู้รับชมในสิ่งที่เขาต้องการ ระบบนี้มักจะเรียกกันว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
  • มัลติมีเดียเป็นอุปกรณ์ซอฟแวร์ที่นำมาใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับการตอบสนองจากรู้ใช้งานคีย์บอร์ด และเมาส์

มัลติมีเดียมีความเป็นมาอย่างไร?

ในสังคมไทยปัจจุบันนี้สื่อของมัลติมีเดียมีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนการสอน วงการธุรกิจรวมถึงวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะใช้สื่อมัลติมีเดียมาเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารซึ่งอาจจะมาในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ที่เข้ามารับชม อบรม ประชุมหรือศึกษาได้เห็นภาพเสียงเพื่อให้ได้อรรถรส ได้เข้าใจกับสิ่งที่ถูกสื่อออกไปมากยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของสื่อมัลติมีเดียนั้นเริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อปี 2534 ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งในตอนนั้นจะใช้ระบบปฏิบัติการ windows 3.0 เป็นโปรแกรมที่ไว้สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ต่อมาในปี 2535 ทางผู้เชี่ยวชาญก็ได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นไปเปลี่ยนจากมัลติมีเดีย windows 3.0 มาเป็น windows 3.1 ในช่วงต้นปี 2536 ประมาณเดือนมีนาคม ด้วยการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงทำให้สื่อมัลติมีเดียในขณะนี้มีคนมากมายในปัจจุบัน

องค์ประกอบที่จำเป็นของสื่อมัลติมีเดีย

องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียเราสามารถนำมาจำแนกได้ 5 ชนิดด้วยกันซึ่งจะประกอบไปด้วย

  • ข้อความ และตัวอักษร องค์ประกอบนี้จะมีบทบาทเป็นเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียวเอาไว้ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อความจากการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ข้อความจากการแสกนเอกสาร และข้อความที่มีผู้คนใช้งานมากที่สุดคือ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์
  • ภาพนิ่ง องค์ประกอบนี้จะแสดงเป็นภาพนิ่งๆ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้น อาทิเช่น ภาพวาด รูปถ่าย ภาพที่วาดจากลายเส้นเป็นต้น
  • ภาพเคลื่อนไหว เป็นภาพที่มีลักษณะเป็นกราฟฟิคเคลื่อนไหวได้ แต่ไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่าภาพนิ่ง
  • เสียง องค์ประกอบนี้ถือว่าเป็นตัวสำคัญสำหรับสื่อมัลติมีเดียเลยทีเดียว เพราะองค์ประกอบนี้ส่วนมากจะนำมาเสนอประยุกต์ใช้กับภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่งให้มีความน่าสนใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น
  • วีดีโอ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กับเสียงเลย เพราะองค์ประกอบนี้จะสามารถนำเสนอได้ดีกว่าตัวอื่นๆ แต่องค์ประกอบนี้จะมีข้อเสียก็คือ สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์มาก

ดังนั้นในบทความนี้สรุปได้ว่า สื่อมัลติมีเดีย มีการสื่อความหมายที่กว้างมากความหมายนั้นอยู่มุมมองของแต่ละบุคคลด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบสื่อมัลติมีเดียก็มีกระแสนิยมเป็นจำนวนมากทีเดียวในยุคสมัยปัจจุบัน เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการใช้งานให้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเอง