Skip to content

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ งานบริษัท

 

multi_for_workปัจจุบันเทคโนโลยี่ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการดำเนินงานขององค์กรโดยเฉพาะสื่อมัลติมิเดีย  ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น สื่อมัลติมีเดียที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนำมาใช้ สำหรับการการทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือในองค์กรธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วสื่อมัลติมิเดีย  ยังเป็นตัวเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานแล้วยังช่วยให้เกิดการเพิ่มประสิทธิผลให้เกิดความคุ้มค่าในช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจซึ่งถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก

เมื่อโลกก้าวเข้ามาสู่ยุคดิจิตอล  ยุคที่โทรศัพท์มือถือจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่6ที่มีความจำเป็นทั้งเป็นที่นิยมของทั้งเด็กและผู้ใหญ่  เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียเข้ามามีบทบาทช่วยในการจัดทำเตรียมงานนำเสนอ  ไม่ต้องเสียเวลากับการตกแต่งภาพสไลด์และ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถที่จะสร้างผลงานการนำเสนอได้แบบเบ็ดเสร็จได้ในเวลาไม่นาน

ต่างจากในอดีตที่ผ่านมา การเตรียมงานนำเสนอแบบเก่าต้องใช้เวลาในการทำเป็นวันแต่เมื่อมีคอมพิวเตอร์การนำเสนองานด้วยสื่อมัลติมีเดีย ช่วยให้สามารถจัดการได้แล้วเสร็จในเวลาไม่นาน  เพียงต่อสายจากคอมพิวเตอร์ต่อสู่ จอมอนิเตอร์หรือทีวีจอยักษ์เราก็สามารถนำเสนอผลงานบริษัทออกสู่สายตาผู้คนนับร้อยนับพันในเวลาเดียวกันได้อย่างสบาย

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอข้อมูล มีจุดประสงค์หลักๆ ดังนี้

  1. เป็นการการนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดและครบด้วยได้ในเวลาไม่นาน เพื่อนำมาประกอบการคิด การตัดสินใจ ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพ

2 .เป็นการนำเสนอเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรหรือตัวผลิตภัณฑ์สินค้า

3.สามารถเข้าถึงผู้รับได้ทีละครั้งละมากๆทำให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการประชาสัมพันธ์

 

ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ  เราสามารถใช้โปรแกรมระบบมัลติมีเดียที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแต่งเติมเสริมลูกเล่นต่างๆเข้าไปในผลงานที่จะนำเสนอ เช่น   อาจมีการเปิดเพลงประกอบเบาๆคลอไปกับเสียงบรรยายในผลงานที่นำเสนอทั้งนี้เพื่อดึงดูความสนใจให้ผู้ที่กำลังดูผลงานได้เกิดความประทับใจ

ในทางธุรกิจสื่อมัลติมีเดียได้ถูกนำไปใช้ในการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่เราธุรกิจรูปแบบใหม่นี้ว่า E-Commerce ที่จะช่วยให้การนำเสนอสินค้า มีความน่าสนใจมากมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถสร้างการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง

การธุรกิจนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้ในการดำเนินงานถือเป็นการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในขณะที่สภาวะการแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆหากองค์กรธุกิจใดปรับตัวตามไม่ทันในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์นี้องค์กรนั้นก็ไม่อาจที่จะดำรงคงอยู่ได้นานอย่างแน่นอน