Skip to content

ความหมายของมัลติมีเดีย และการนำไปใช้งาน

benefit

ความหมายของมัลติมีเดียนั้น หมายถึงกลุ่มข้อมูลที่มี 5 ปัจจัยหลักในการนำแสดง ได้แก่ ตัวหนังสือ ภาพ เสียง วีดีโอ และ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งในปัจจุบันนี้เราใช้มันในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง ผ่านทางโทรศัพท์ ทีวี คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ต่าง ๆ มีการแสดงครบทั้ง 5 ปัจจัยหลักที่กล่าวมาข้างต้น

โดยทั้ง 5 ปัจจัยหลัก มีความหมายด้วยกันดังนี้

 1. ตัวหนังสือ (Text) หมายถึง ตัวหนังสือแสดงผ่านทางหน้าจอ หรือ กระดาษต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นตัวสื่อสารข้อมูลหลัก ให้ผู้ใช้ได้อ่านทำความเข้าใจ โดยเป็นส่วนประกอบสำคัญทางสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะขาดไม่ได้สำหรับเว็บไซต์ต่าง ๆต้องการนำเสนอที่เป็นตัวหนังสือโดยเฉพาะ เพื่อใช้ร่วมกันกับ 4 ปัจจัยส่วนที่เหลือก็คือ ภาพ เสียง วีดีโอ และ อนิเมชั่น
  2. ภาพ (Image) เป็นภาพชนิดหนึ่ง หมายถึงภาพถ่าย หรือ รูปกรอบ หรือ ปุ่ม ที่ใช้ในการตอบสนองกับผู้ใช้ในโปรแกรมมัลติมีเดีย โดยมีการใช้งานในเว็บไซต์ โปรแกรม และสื่ออื่น ๆ ผ่านนามสกุลที่ใช้มากที่สุดได้แก่ JPEG PNG โดยสองนามสกุลนี้ถูกใช้เป็นหลักในงานมัลติมีเดียที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างสื่อที่มีขนาดเล็ก ในขณะที่รูปภาพยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  3. เสียง (Audio) เสียง เป็นสิ่งมีบทบาทสำคัญในทุก ๆ ระบบมัลติมีเดีย เพื่อช่วยให้การสื่อสารข้อมูลได้เข้าใจอย่างง่ายดายโดยเราสามารถพบเจอและเปิดใช้งานมันผ่านไฟล์จดนามสกุลมาดังนี้ ได้แก่ MP3, WMA, Wave, MIDi Real Audio โดยในปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ลดเวลาในการโหลดข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
  4. วีดีโอ (Video) สื่อภาพเคลื่อนไหว เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามโปรแกรมมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเว็บไซต์ มีการถ่ายถอดสัญญาณภาพและเสียง ภาพไฟล์ข้อมูลมีการจดบันทึกนามสกุล Flash , MPEG, AVI, WMV, Quick Time โดยในปกติแล้ว โปรแกรมบราวเซอร์ต่าง ๆ สามารถรองรับการแสดงผลไฟล์ วีดีโอได้อยู่แล้ว แต่หากมีบางชนิดที่จำเป็นต้องลงแอพพลิเคชั่นเสริมเพื่อให้แสดงผลได้เต็มประสิทธิภาพ
  5. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) คือการแสดงของชุดภาพหลาย ๆ ภาพมาต่อกันจนเห็นเป็นการเคลื่อนไหวได้นั่นเอง ถูกใช้เป็นหลักในการสร้างเอฟเฟคให้แก่สื่อดิจิตัล เพื่อเพิ่มลูกเล่น และความสวยงามให้น่าดึงดูดใจแก่ผู้ใช้งาน โดยเราจะสามารถพบเห็นมันได้ผ่านนามสกุล FLV , SWF เป็นสนามสกุลเฉพาะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อมีการติดตั้ง Adobe Flash

การนำแสดงข้อมูลนั้น มีอยู่หลายประเภท และชนิด เพื่อแยกตามเป้าหมายของที่จะสื่อถือมา โดยในปัจจุบันนี้มีรูปแบบการนำเสนอที่ได้รับความนิยมอยู่ตามนี้ ได้แก่

 1. การจัดทำเว็บไซต์นำเสนอผ่าน World Wide Web (WWW)
  2. การนำเสนอผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง Power Point , Excel , Word
  3. การนำเสนอจากการจัดทำวีดีโอผ่านเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูล
  4. การนำเสนอผ่านสื่อดิจิตอล หรือ หนังสือ

ท้ายที่สุดแล้วการจะนำเสนอข้อมูลออกมาได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เขียนว่าจะมีวิธีสื่อสาร หรือไอเดียในการทำมัลติมีเดียได้ดีขนาดไหน