Skip to content

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความชอบในเรื่องออกแบบ รวมทั้งหลงใหลในศิลปะและสื่อ Multimedia สาขาวิชาที่คุณควรสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ Graphic designer โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สาขาวิชา Graphic designer ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียง ทั้งในเรื่องของการพัฒนารวมทั้งผลิตนักศึกษาซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์สูงออกมายังตลาดแรงงานมากมาย

Multimedia graphic designer ต้องเรียนอะไรบ้าง ?

สาขานี้เป็นหนึ่งในสาขาที่มีความยืดหยุ่นสูงอีกทั้งยังเต็มไปด้วยความหลากหลาย วิชานี้จึงเหมาะกับผู้ต้องการความรู้อันกว้างขวางในสาขาศิลปะ , สื่อรวมทั้งการออกแบบ เพราะสาขานี้กำลังเจริญเติบโตอย่างก้าวรวดเร็ว ทั้งในระดับสากล , ประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมหลักอย่างรุดหน้า

โดยสาขานี้จะสอนครอบคลุมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ทั้งในระดับวิชาทั่วไปรวมทั้งการจัดการในโลกอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์  จนถึงขนาดคุณสามารถเป็นศิลปินที่มีความสามารถในระดับสากล จากการสร้างสรรค์ทักษะด้วยพื้นฐานอันหลากหลาย คุณจะได้รับทักษะจากเรียนรู้ทั้งทฤษฎีกับภาคปฏิบัติซึ่งยังคงครอบคลุมทั้งวิจิตรศิลป์ , การออกแบบ รวมทั้งการตลาดเชิงผลิตภัณฑ์ตลอดจนสื่อต่างๆ

คุณสมบัติที่สำคัญอันเหมาะสม

สำหรับในระดับปริญญาตรี คุณจำเป็นต้องสอบผ่าน A-levels เพื่อนำไปใช้ในวิชาภาษาอังกฤษ หรือ ทำเป็นคะแนนเทียบเท่าเพื่อออกไปเรียนในประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่าง IELTS  หรือ TOEFL  ตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนดด้วย เพราะฉะนั้นคุณควรเริ่มฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นอย่างแรก

ส่วนใหญ่แล้ว การเรียนต่อปริญญาตรี สาขา Graphic designer หรือสาขาอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกัน เรื่องคะแนนสอบเป็นสิ่งที่คุณต้องผ่านเกณฑ์  หากแต่ในเรื่องของประสบการณ์และ Portfolio นั้น จะกลายมาเป็นข้อสรุปสุดท้ายสำหรับสมัครของคุณ

หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญซึ่งหลายคนมองข้าม ก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะความจริงแล้วการเรียนศิลปะไม่ใช่การทำตามใจตัวเองไปเสียหมด หรืออยากวาดอะไรวาด หากแต่ต้องทำตามโจทย์ให้ได้ และต้องพร้อมต่อการเรียนรู้ในสิ่งไม่ถนัดบ้าง ด้วยเหตุนี้การเป็นน้ำไม่เต็มแก้วจึงสำคัญมาก

หลักสูตร

ทักษะพื้นฐานโดยทั่วไป คือ Media and Design theories , Digital art , Creative multimedia , Digital Communications , Project management , Art และวิชาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

โดยทั้งหมดนี้จะถูกสอนอยู่ภายในเนื้อหา ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนทางด้านธุรกิจในเบื้องต้น ทำให้การสร้างผลงานในแฟ้มสะสมผลงานของคุณมีงานดีๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้คุณมีโอกาสที่ดีในการเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรม Graphic designer ได้ในอนาคต โดยกระบวนการออกแบบนี้ มีทั้งความคิดนอกกรอบ , การจินตนาเพื่อสร้างสรรค์ , ระดมความคิด, รวมทั้งกฎของการออกแบบขั้นพื้นฐาน ตลอดจนวิธีใช้สีสันต่างๆกับการพิมพ์ ให้มีความสวยงามกลมกลืนจนลูกค้าเกิดความประทับใจ

Multimediaมหาวิทยาลัยแม้จะเป็นสถาบันการศึกษา แต่ทุกแห่งก็ต้องปรับตัวทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตอันใกล้ ปัจจุบันสาขาวิชาเอกทางด้านมัลติมีเดียแม้จะเป็นที่นิยมมีการสอนหลายแห่งแต่ทำไมมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงถูกพูดถึงว่าน่าไปเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่ง เรามีคำตอบ

ศิลปะ + วิทยาศาสร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาการออกแบบนั้นแม้ว่าจะมองเป็นศิลปะเป็นหลัก แต่หากเรามองให้ลึกเข้าไปให้ถึงแก่นของสาระสำคัญของมัลติมีเดียจะรู้เลยว่ากว่าจะสร้างมัลติมีเดียขึ้นมาได้สักหนึ่งชิ้นงานนั้น เราต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องของศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ ควบคู่กันอย่างลึกซึ้งทีเดียว ทางศิลปากรทราบดีจึงได้จัดวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งสองด้านเพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้อย่างครบถ้วนจนสามารถสร้างชิ้นงานที่ตอบสนองได้ทั้งด้านศิลปะ และ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเปิดให้เรียน

งานออกแบบมัลติมีเดีย แม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ของตลาดแรงงานบ้านเรา แต่ก็ยังหาที่เรียนไม่ง่ายเท่าไรนัก ซึ่งศิลปากรเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเปิดสาขาวิชาครอบคลุมตลาดแรงงานด้านมัลติมีเดียพอสมควรเลย ภาคภาษาไทยเปิดสามสาขาวิชาได้แก่ ออกแบบอนิเมชั่น ออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ การออกแบบเกม ใครชอบงานมัลติมีเดียสายงานไหนก็เข้าไปศึกษากันได้เลย ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดสาขาเกี่ยวกับมัลติมีเดียเพิ่มเติมอีก

หลักสูตรนานาชาติ

นอกจากภาคภาษาไทย ศิลปากรยังเปิดวิทยาลัยนานาชาติสำหรับหลักสูตรอินเตอร์ภาคภาษาอังกฤษด้วยทางหนึ่ง สำหรับด้านมัลติมีเดีย ทางศิลปากรได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากเมืองไทย และ บินตรงมาจากอังกฤษ ยังไม่นับวิทยากรพิเศษอื่นที่จะทำให้การเรียนครั้งนี้ของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพระดับสากล

ความโดดเด่นทางด้านศิลปะ

แม้เราจะเกริ่นไปตอนต้นแล้วว่า งานทางด้านมัลติมีเดียนั้นจะต้องผสมผสานกันระหว่างศิลปะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พอดีกัน แต่หากจะวัดเรื่องงานศิลปะ ทางด้านมหาวิทยาลัยศิลปากรเค้าก็โดดเด่นไม่แพ้ใครนะ คณะครูบาอาจารย์ของที่นี่คือสุดยอดทางด้านงานศิลปะเช่นกัน เชื่อเลยว่าครูอาจารย์จะเคี่ยวกรำงานศิลปะดิจิตอลของเราจนออกมาสวยงามดั่งวาดเองบนผืนผ้าใบเลย

สังคมโดยรวมของมหาวิทยาลัย

ไปเรียนอย่างเดียวคงไม่ใช่ สภาพสังคมในมหาวิทยาลัยก็ต้องสอดคล้องกับเราด้วย มหาวิทยาลัยศิลปากรนับว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่เหมาะสำหรับการไปเรียนอย่างมาก ยิ่งทางด้านศิลปะด้วยยิ่งเข้ากันไปใหญ่ เนื่องจากศิลปากรเค้าจะมีการจัดมุมเพื่อสร้างสุนทรียภาพของผู้เรียนทางด้านศิลปะให้เพิ่มมากขึ้น เราจะได้กลิ่นอายของงานศิลปะตั้งแต่ก้าวแรกที่พ้นประตูมหาวิทยาลัยเข้าไปเลยทีเดียว นอกจากนั้นระบบรุ่นพี่รุ่นน้องก็รักใคร่กลมเกลียวเหนียวแน่นตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบออกจากมหาวิทยาลัย จะทำให้ผู้เรียนไม่ว่าจะมาจากไหนต้องได้รับความรู้สึกอบอุ่นดั่งพี่น้องของตัวเองอย่างแน่นอน

                ประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการนำเครือข่ายมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสื่อโทรทัศน์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับข่าวสาร บริการ โฆษณาสินค้า หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอนก็นำมัลติมีเดียมาประยุกต์ใช้เช่นเดียวกัน มัลติมีเดียมีผู้ให้ความหมายสำหรับคำๆ นี้ไว้มากมาย ซึ่งสามารถจำแนกความหมายได้ดังนี้

 • มัลติมีเดียเป็นระบบการสื่อสารที่จะนำข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสื่อสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักๆ จะประกอบไปด้วย ข้อความ ข้อมูล กราฟแสดงสถิติ ภาพ และเสียงต่างๆ
 • มัลติมีเดียเป็นเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารในรูปแบบวิดีทัศน์ตามที่ผู้ควบคุมต้องการให้ผู้รับชมในสิ่งที่เขาต้องการ ระบบนี้มักจะเรียกกันว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
 • มัลติมีเดียเป็นอุปกรณ์ซอฟแวร์ที่นำมาใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับการตอบสนองจากรู้ใช้งานคีย์บอร์ด และเมาส์

มัลติมีเดียมีความเป็นมาอย่างไร?

ในสังคมไทยปัจจุบันนี้สื่อของมัลติมีเดียมีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนการสอน วงการธุรกิจรวมถึงวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะใช้สื่อมัลติมีเดียมาเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารซึ่งอาจจะมาในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ที่เข้ามารับชม อบรม ประชุมหรือศึกษาได้เห็นภาพเสียงเพื่อให้ได้อรรถรส ได้เข้าใจกับสิ่งที่ถูกสื่อออกไปมากยิ่งขึ้น จุดเริ่มต้นของสื่อมัลติมีเดียนั้นเริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อปี 2534 ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งในตอนนั้นจะใช้ระบบปฏิบัติการ windows 3.0 เป็นโปรแกรมที่ไว้สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ต่อมาในปี 2535 ทางผู้เชี่ยวชาญก็ได้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นไปเปลี่ยนจากมัลติมีเดีย windows 3.0 มาเป็น windows 3.1 ในช่วงต้นปี 2536 ประมาณเดือนมีนาคม ด้วยการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงทำให้สื่อมัลติมีเดียในขณะนี้มีคนมากมายในปัจจุบัน

องค์ประกอบที่จำเป็นของสื่อมัลติมีเดีย

องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียเราสามารถนำมาจำแนกได้ 5 ชนิดด้วยกันซึ่งจะประกอบไปด้วย

 • ข้อความ และตัวอักษร องค์ประกอบนี้จะมีบทบาทเป็นเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียวเอาไว้ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อความจากการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ข้อความจากการแสกนเอกสาร และข้อความที่มีผู้คนใช้งานมากที่สุดคือ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาพนิ่ง องค์ประกอบนี้จะแสดงเป็นภาพนิ่งๆ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ทั้งสิ้น อาทิเช่น ภาพวาด รูปถ่าย ภาพที่วาดจากลายเส้นเป็นต้น
 • ภาพเคลื่อนไหว เป็นภาพที่มีลักษณะเป็นกราฟฟิคเคลื่อนไหวได้ แต่ไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่าภาพนิ่ง
 • เสียง องค์ประกอบนี้ถือว่าเป็นตัวสำคัญสำหรับสื่อมัลติมีเดียเลยทีเดียว เพราะองค์ประกอบนี้ส่วนมากจะนำมาเสนอประยุกต์ใช้กับภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่งให้มีความน่าสนใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น
 • วีดีโอ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กับเสียงเลย เพราะองค์ประกอบนี้จะสามารถนำเสนอได้ดีกว่าตัวอื่นๆ แต่องค์ประกอบนี้จะมีข้อเสียก็คือ สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์มาก

ดังนั้นในบทความนี้สรุปได้ว่า สื่อมัลติมีเดีย มีการสื่อความหมายที่กว้างมากความหมายนั้นอยู่มุมมองของแต่ละบุคคลด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบสื่อมัลติมีเดียก็มีกระแสนิยมเป็นจำนวนมากทีเดียวในยุคสมัยปัจจุบัน เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการใช้งานให้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเอง

ด้วยในปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียนั้นได้เข้ามามีบทบาทในสังคมค่อนข้างสูงจึงมีผู้สนใจที่จะเข้ามาศึกษาให้ได้ความรู้เพื่อต้องการนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองในการทำงาน สื่อมัลติมีเดียนั้นมีมากมายแพร่หลายมากในสังคม ไม่ว่าจะมาในรูปแบบสื่อการเรียนการสอน การทำงาน และการอบรมรวมถึงการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ ทำให้หลายคนอาจจะหาที่ศึกษาด้านมัลติมีเดียโดยตรงวันนี้เราจึงจะมาแนะนำแหล่งการศึกษาที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หลักสูตรมัลติมีเดียในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีเดียอาตส์ หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่จะเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาความรู้เกี่ยวกับด้านสื่อมัลติมีเดียที่ใช้กับอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรนี้แบ่งเป็นวิชาเอกได้ดังนี้

 • Graphic Design หรือการออกแบบกราฟิก เป็นวิชาเอกที่จะเน้นไปในการการออกแบบกราฟฟิกเทคโนโลยี เน้นวางแผนพร้อมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • Animation & Visual Effect หรือแอนิเมชัน และวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นวิชาเอกที่เน้นการสร้างรูปแบบการนำเสนอเป็นแอนิเมชั่น ซึ่งสามารถทำได้ทั้ง 2 มิติและ 3มิติ
 • Movie Design หรือการออกแบบภาพยนตร์ เป็นวิชาเอกที่เน้นในส่วนของการสร้างหนัง หรือสื่อที่ถูกนำเสนอผ่านการโทรทัศน์ ซึ่งในหลักสูตรนี้คนที่จะเข้าไปเรียนจะได้มีโอกาสได้เรียนด้านการเขียนบท และสตอรี่บอร์ดอีกด้วย

เรียนจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

                ด้วยหลักสูตรมีเดียอาตส์ นั้นจะสอนครอบคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับมัลติมีเดีย นักศึกษาที่ได้เรียนในสาขานี้จึงสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาประยุกต์หรือเอาไปใช้ในการทำงานได้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านโปรแกรม ทำโฆษณา เจ้าหน้าที่IT หรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งตอนใหญ่ตำแหน่งพวกนี้นั้นเป็นที่ต้องการของตลาดงานมาก เพราะสื่อมัลติมีเดียมีบทบาทในองค์กรแต่ละที่ค่อนข้างมากทำให้แต่ละองค์กรต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยมากขึ้นGraphic Design หรือการออกแบบกราฟิก เป็นวิชาเอกที่จะเน้นไปในการการออกแบ

งานที่เกี่ยวกับหลักสูตรที่ได้เรียนมานั้นมีค่อนข้างเยอะยกเว้นแต่ว่าเรานั้นจะชอบงานทางไหน โดยงานที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในตำแหน่งงานได้มี ดังนี้

 • นักโปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปรแกรมที่มีความสามารถในการพัฒนา แก้ไขปัญหาปรับปรุงระบบในองค์กร
 • ผู้ออกแบบ วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถให้การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์
 • ผู้ประสานงานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ งานประสานงานเกี่ยวกับระบบทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • ช่างภาพกราฟฟิก
 • เจ้าหน้าที่ IT ที่มีความสามารถในการแก้ไขหากระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหา
 • ตัดต่อวีดีโอ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ให้ด้านการทำหนังตัดต่อออกมาเพื่อให้องค์กรพอใจ

benefit

ความหมายของมัลติมีเดียนั้น หมายถึงกลุ่มข้อมูลที่มี 5 ปัจจัยหลักในการนำแสดง ได้แก่ ตัวหนังสือ ภาพ เสียง วีดีโอ และ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งในปัจจุบันนี้เราใช้มันในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง ผ่านทางโทรศัพท์ ทีวี คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ต่าง ๆ มีการแสดงครบทั้ง 5 ปัจจัยหลักที่กล่าวมาข้างต้น

โดยทั้ง 5 ปัจจัยหลัก มีความหมายด้วยกันดังนี้

 1. ตัวหนังสือ (Text) หมายถึง ตัวหนังสือแสดงผ่านทางหน้าจอ หรือ กระดาษต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นตัวสื่อสารข้อมูลหลัก ให้ผู้ใช้ได้อ่านทำความเข้าใจ โดยเป็นส่วนประกอบสำคัญทางสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะขาดไม่ได้สำหรับเว็บไซต์ต่าง ๆต้องการนำเสนอที่เป็นตัวหนังสือโดยเฉพาะ เพื่อใช้ร่วมกันกับ 4 ปัจจัยส่วนที่เหลือก็คือ ภาพ เสียง วีดีโอ และ อนิเมชั่น
  2. ภาพ (Image) เป็นภาพชนิดหนึ่ง หมายถึงภาพถ่าย หรือ รูปกรอบ หรือ ปุ่ม ที่ใช้ในการตอบสนองกับผู้ใช้ในโปรแกรมมัลติมีเดีย โดยมีการใช้งานในเว็บไซต์ โปรแกรม และสื่ออื่น ๆ ผ่านนามสกุลที่ใช้มากที่สุดได้แก่ JPEG PNG โดยสองนามสกุลนี้ถูกใช้เป็นหลักในงานมัลติมีเดียที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างสื่อที่มีขนาดเล็ก ในขณะที่รูปภาพยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์
  3. เสียง (Audio) เสียง เป็นสิ่งมีบทบาทสำคัญในทุก ๆ ระบบมัลติมีเดีย เพื่อช่วยให้การสื่อสารข้อมูลได้เข้าใจอย่างง่ายดายโดยเราสามารถพบเจอและเปิดใช้งานมันผ่านไฟล์จดนามสกุลมาดังนี้ ได้แก่ MP3, WMA, Wave, MIDi Real Audio โดยในปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ลดเวลาในการโหลดข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์
  4. วีดีโอ (Video) สื่อภาพเคลื่อนไหว เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามโปรแกรมมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเว็บไซต์ มีการถ่ายถอดสัญญาณภาพและเสียง ภาพไฟล์ข้อมูลมีการจดบันทึกนามสกุล Flash , MPEG, AVI, WMV, Quick Time โดยในปกติแล้ว โปรแกรมบราวเซอร์ต่าง ๆ สามารถรองรับการแสดงผลไฟล์ วีดีโอได้อยู่แล้ว แต่หากมีบางชนิดที่จำเป็นต้องลงแอพพลิเคชั่นเสริมเพื่อให้แสดงผลได้เต็มประสิทธิภาพ
  5. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) คือการแสดงของชุดภาพหลาย ๆ ภาพมาต่อกันจนเห็นเป็นการเคลื่อนไหวได้นั่นเอง ถูกใช้เป็นหลักในการสร้างเอฟเฟคให้แก่สื่อดิจิตัล เพื่อเพิ่มลูกเล่น และความสวยงามให้น่าดึงดูดใจแก่ผู้ใช้งาน โดยเราจะสามารถพบเห็นมันได้ผ่านนามสกุล FLV , SWF เป็นสนามสกุลเฉพาะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อมีการติดตั้ง Adobe Flash

การนำแสดงข้อมูลนั้น มีอยู่หลายประเภท และชนิด เพื่อแยกตามเป้าหมายของที่จะสื่อถือมา โดยในปัจจุบันนี้มีรูปแบบการนำเสนอที่ได้รับความนิยมอยู่ตามนี้ ได้แก่

 1. การจัดทำเว็บไซต์นำเสนอผ่าน World Wide Web (WWW)
  2. การนำเสนอผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง Power Point , Excel , Word
  3. การนำเสนอจากการจัดทำวีดีโอผ่านเคลื่อนไหว เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูล
  4. การนำเสนอผ่านสื่อดิจิตอล หรือ หนังสือ

ท้ายที่สุดแล้วการจะนำเสนอข้อมูลออกมาได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เขียนว่าจะมีวิธีสื่อสาร หรือไอเดียในการทำมัลติมีเดียได้ดีขนาดไหน

มัลติมีเดีย หรือ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความสำคัญต่อการเรียนและการสอนเป็นอย่างมากโดยในยุคปัจจุบันแล้วเรื่องการทีระบบออนไลน์เข้ามามากขึ้น หรือที่เรียกว่าระบบเครือข่าย เพราะการที่เรานำเทคโนโลยีมัลติมีเดียเข้ามาใช้ ซึ่งแสดงผลออกมาได้อย่างหน้าพอใจ และผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับระบบได้ ระบบมีความสามารถเก็บข้อมูล หรือสถิติของผู้เรียนได้อย่างดีเช่นกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบมัลติมีเดีย

 1. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ช่วยให้การออกแบบบทเรียนในสื่อต่างๆ และยังส่งผลสัมฤทธิ์ การเรียนในฝ่ายวิจัยอีกด้วย
 2. มัลติมีเดียแบบแผ่นซีดี สามารถพกพาง่าย จัดเก็บง่าย และทำสำเนาได้หลายฉบับ
 3. สื่อมัลติมีเดียยังช่วยส่งเสริมในเรื่องการจำลองเหตุการณ์ หรือสถานที่ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้ศักยภาพความต้องการ และความสะดวกของตนเอง
 4. ทุกวันนี้เราสามารถสร้างสื่อมัลติมีเดียใช้เองได้ และยังประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ +
 5. สื่อมัลติมีเดีย เป็นตัวแทนของคุณครูหลายๆคนที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนในห้องเรียน สามารถเรียนได้ทุกสถานที่
 6. สามารถเรียนรู้ได้ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
 7. สื่อมัลติมีเดีย ยังช่วยพัฒนาองค์กรของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

 

ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าการนำเสนองานโดยมัลติมีเดียต่างๆ หรือวิธีไหนก็แล้วแต่ สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ทั้งนั้น วันนี้จะมาบอกข้อห้ามที่ควรทำ กับวิธีแก้ไขเฉพาะหน้าตอนเกิดเหตุ

ข้อห้ามที่ 1 การอ่านแบบรวดเร็ว

การอ่านหนังสือ หรือ (อาขยาน) เป็นรูปแบบของการนำเสนอแบบโบราณ การนำเสนอลักษณะนี้ทำให้ผู้ฟังนั้นน่าเบื่อ การอ่านในที่นี้คือ การท่องจำมาจากหนังสือ ไม่เป็นธรรมชาติ ไม่มีอารมณ์ในการนำเสนอ เปรียบสะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ ลักษณะการนำเสนอแบบนี้จะเป็นการนำเสนอของมือใหม่ ซึ่งหากพูดไปแล้วก็คงจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากการพิมพ์เลยก็ว่าได้ วิธีการแก้ไขคือ หากเราเป็นผู้นำเสนองานมือใหม่ ให้เราฝึกพูดกระจกเพียงคนเดียว มีสมาธิในการอธิบายงาน คิดก่อนจะพูด มีการหยอกล้อกับผู้ฟังบ้างเป็นบางครั้งเพื่อให้เกิดความไม่เกร็ง

ข้อห้ามที่ 2 อย่าไว้ใจระบบมัลติมีเดียให้มาก

เราไม่ควรฝากความหวังไว้กับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค เพราะเรามักจะเจอกับสิ่งที่พ่วงรอบๆบริเวณโต๊ะของเรา เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้น เช่น โปรแกรมอาจจะเกิดการขัดข้อง คอมพิวเตอร์อาจจะดับในช่วงพรีเซนต์งาน หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอาจจะส่งผลเสียต่อหน้าที่การงานไม่มากก็น้อยแน่นอน

วิธีแก้ไข หมั่นใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้เกิดความเคยชิน หรืออาจจะทดแทนระบบคอมพิวเตอร์หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ตรวจเช็คห้องที่จะนำเสนองาน 1 วันก่อนการนำเสนองานจริง และความเข้าห้องก่อนประมาณ 30 นาทีเพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ข้อห้ามที่ 3 อย่าออกนอกเรื่องขณะนำเสนองาน

การนำเสนอผลงานผ่านมัลติมีเดียชนิดใดก็แล้วแต่ การอธิบายงานในลักษณะการสอน จำเป็นต้องมีการพูดคุยเยอะ แต่หากพูดคุยออกนอกเรื่องบ่อยๆอาจจะส่งผลเสียต่อการ พรีเซนต์ ก็เป็นได้ ไม่ใช่ว่าการพูดคุยเยอะๆแล้วจะไม่ดีนะครับ การพูดคุยอยู่ในเรื่องที่กำลังรายงานก็ถือว่าดี แต่หากพูดเยอะไปและหลงทางเข้าประเด็นไม่ได้ก็ถือว่า การรายงานในชั่วโมงนี้นั้นผิดพลาดอย่ามากเลยทีเดียว

วิธีแก้ไข หากมีการรายงานหรือช้ำพูดบ่อย เราควรจะระลึกถึงสิ่งที่กำลังรายงาน หรืออธิบาย หมั่น focus ในสิ่งที่กำลังสอนเพื่อไม่ให้เกิดการวอกแวก และควรมีหัวข้อหลักๆจนลงกระดาษทุกครั้งที่รายงาน

 

 

สำหรับการนำเสนองานนั้นสำคัญที่สุดคือ การนำเสนอให้ลูกค้าหรือผู้ฟังนั้นเข้าใจและเข้าใจเรามากที่สุด ฉะนั้นเครื่องมือที่ใช้ต้องสำคัญ เพราะเป็นตัวแปรที่จะทำให้ผู้ฟังของคุณคล้อยตามหรือไม่ วันนี้จะมาบอก3 โปรแกรมที่เหมาะสำหรับงาน Presentation ให้ดูดีกันนะครับ

โปรแกรมแรกเรียกว่า Prezzi เป็นโปรแกรมที่เพิ่มลูกเล่นให้กับการ Presen งานของคุณนั้นโดดเด่นและน่าฟัง คือโดยปกติแล้วการ Presen จะใช้เมาส์ลากไปลากมา เพื่อเป็นการชี้จุดที่สำคัญให้กับผู้ฟังนั้นเข้าใจตามเราใช่ไหมครับ แต่ Prezzi ทำได้ดีกว่านั้นก็คือ สามารถซูมเข้าและซูมออกในภาพนั้นได้เลย โดยใช้ลูกกลิ้งเมาส์บริเวณตรงกลาง เพียงเลื่อนขึ้นเลื่อนลง เพียงเท่านี้การ Presen ก็น่าดูยิ่งขึ้นครับ

โปรแกรมนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เน็ตฟรี รับรองครับโปรแกรมชนิดนี้จะส่วนการดึงดูให้ผูฟังนั้นมีความเข้าใจในการอธิบายงานของคุณมากขึ้น

โปรแกรมต่อมาคือ Powtoon ครับ เหมาะสำหรับงาน Presentation เช่นเดียวกันครับ เจ้าตัวนี้จะแตกต่างกันกับ Prezzi มากเพราะจะนำเรื่องกราฟิกเข้ามามีส่วนการนำเสนอมากขึ้น และยังสามารถเคลื่อนไหวเพื่อทำให้งาน Presen มีความน่าดูน่าฟังมากขึ้น  อีกทั้ง Powtoon ยังมี ธีมที่ไว้สำหรับรองรับการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ หรือภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวตามใจเรา โปรแกรมลักษณะนี้เหมาะสำหรับการนำเสอในรูปแบบบริษัท งานอีเว้นท์ หรือตามเว็บไซต์ต่างๆครับรับรองว่าใช้ตัวนี้การนำเสนองานของคุณต้องได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอีก

โปรแกรมมัลติมีเดียตัวสุดท้ายที่นำมาเสนอคือ PreZENT for Ipad เหมาะสำหรับใช้ร่วกับ ipad เท่านั้น

ซึ่งโปรแกรมนี้จะค่อยข้างนิยมใช้กันมากเพราะสะดวกในการพกพา สะดวกในการนำเสนองานต่างๆ และผสมผสานวีดีโอ กับภาพนิ่งให้เข้ากัน ช่วยให้งานสร้างสรรค์ออกมาดีโดยไม่มีที่ติ ขอเพียงคุณมีแค่ ipad เพียงเครื่องเดียวหมดห่วงกับเรื่องการพกพา notebook อีกต่อไปหากคุณได้พบกับโปรแกรม PreZENT for Ipad

 

 

 

Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมที่มีการใช้ในสื่อการเรียนการสอนมากที่สุดในยุคปี 2007-2015 เหมาะสำหรับการรายงาน หรับการจัดสร้างงานในห้องประชุม นำเสนอข้อมูลต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ได้หลายอย่าง เช่นการนำเสนอขายสินค้าตามบูท การทำภาพ slide show หรือแม้กระทั่งการออกแบบแผ่นพับกระดาษ เป็นต้น Interface หรือหน้าจอของโปรแกรมเป็นสิ่งที่ให้เห็นถึงความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลง โปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากได้ทำการออกแบบพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ทั้งหมด สามารถเรียกใช้เครื่องมือได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม และรวดเร็วขึ้น

ความแตกต่างกันระหว่าง Microsoft PowerPoint 2003 กับ Microsoft PowerPoint 2007

เครื่องมือมีลักษณะคล้ายกับ toolbar ที่เคยเห็นกันใน Microsoft PowerPoint 2003 เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้น โดยเปลี่ยนการแสดงของเครื่องมือเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน

วิธีการสร้างสไลด์ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

การสร้างรายการสไลด์ ผู้ที่ใช้ต้องมีความชำนาญในเรื่องของโปรแกรม และควรมีกฎข้อบังคับดังนี้

 • ควรจะมีหัวเรื่องหรือ title ในหน้าสไลด์นั้นๆทุก title
 • Title ควรใช้ตัวอักษรที่เป็นขนาดใหญ่ หรือ H1 มาก่อน
 • เน้นเนื้อหาสั้น และเข้าใจง่ายต่อการอ่าน
 • เนื้อหาควรมีความยาวไม่เกิน 8 บรรทัด
 • ไม่ควรมี background เพราะจะทำให้เนื้อหาของเรามองเห็นไม่ชัดเจน
 • รูปสไลด์ควรจะมีขนาดที่เท่ากัน ความกว้าง และความยาวของทุกๆภาพ

การนำเสนองาน หรือเสนอประชุมด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 จะลดเรื่องเวลา ลดความผิดพลาด และไม่จำเป็นจะต้องมีการออกแบบใหม่ทุกครั้ง เนื่องจาก Microsoft PowerPoint สามารถดาวโหลดต้นฉบับเก็บไว้ และมีให้ดาวโหลด Template1 อีกด้วย ปัจจุบันการสอนของมหาลัยต่างๆยังคงใช้โปรแกรมมัลติมีเดียชนิดนี้เนื่องจากเข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายๆส่วน

วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสื่อมัลติมีเดียที่ใช้ในการเรียนการสอนคืออะไร ก่อนอื่นต้องทำความรู้ความเข้าใจก่อนนะครับว่ามัลติมีเดียนั้นมีบทบาทอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันนี้เรื่องเทคโนโลยีได้เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันๆ และเราก็คงจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยีไปอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นสื่อมัลติมีเดียนั้นสำคัญมากในขณะนี้ เช่น เรื่องการดำเนินธุรกิจ เรื่องติดต่อสื่อสารต่างๆ หรือแม้กระทั้งใช้ในการนำเสนองาน เป็นต้น

ส่วนในเรื่องนำมาใช้การเรียนการสอนนั้น มีอยู่มากมายหลายสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อมัลติมีเดีย สื่อสังคมออนไลน์ สื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆที่มีไว้ให้ค้นหาความรู้ หรือนำมาปฏิบัติเพื่อนำความรู้เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อของวีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ หรืออาจจะรวมไปถึงอุปกรณ์การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ตก็ว่าได้ ทุกสิ่งอย่างล้วนแต่เป็นสื่อมัลติมีเดียทั้งนั้น และวันนี้เราจะมาอธิบายถึงเรื่องของสื่อมัลติมีเดียกันนะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรและควรใช้ประโยชน์อะไรจากสื่อนี้

สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีความหมายได้หลายความเข้าใจ หากใช้คำว่า Multimedia ในตามหนังสือหมายความว่า สื่อที่มีความหลากหลายชนิดมารวมกัน ซึ่งหมายถึง การนำเสนอโดยใช้สื่อมารวมกันและอธิบายถึงหลักการเดียวกันให้เข้าใจ โดยนำผลลัพธ์ที่ออกมาจากเทคนิคต่างๆเพื่อนำมาเสนอ ความหมายของคำว่า Multimedia ก็ยังคงไม่ตายตัวเสมอไป ยังมีอีกหลายความหมายที่สามารถใช้คำๆนี้ เช่นระบบคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงหน้าจอแบบมัลติมีเดีย รวมไปถึงระบบ ทีวีและโทรทัศน์ที่นำเสนอสื่อต่างๆให้เรานำมาเรียนรู้ หรือสอนในสิ่งที่เกิดประโยชน์